Kontaktpersoner

skane

Wolfgang Blömer
Telefon: 0456-398 33
Fax: 0456-398 34
Mobil: 070-5668304
wolfgang@dentalservice.se
Kjell Gannby
Telefon: 0451-320 70
Fax: 0451-320 70
Mobil: 070 – 970 70 07

Välkommen till Skåne!

Vi erbjuder: Stort tekniskt kunnande, samt service och reparationer av all teknisk utrustning. Vi har kunskap om de på marknaden flesta fabrikat, inklusive opg-rtg, digital-rtg, kringutrustning och småapparater. Vi säljer Hekas dentalutrustning Unic-Line i Västra Blekinge och Skåne och har stor erfarenhet av planering och ritning av nya tandläkarpraktiker. Besök gärna vår utställning.

Kjell Gannby Dental AB

Postadress: Box 134, 281 22 Hässleholm
Besöksadress: Ängdalavägen 1, 281 33 Hässleholm
Telefon: 0451-32070
Fax: 0451-32025
hassleholm@dentalservice.se