Minimera tiden för driftstopp!

Att investera i ny utrustning kräver självklart planering för att minimera tiden för driftstopp. Efter det att vi tillsammans gått igenom förutsättningarna gällande till exempel el och avlopp kan vi ge en exakt tidsuppskattning om arbetets omfattning.

Att hålla deadlines är för oss ett absolut måste.

Kontakta Svensk Dentalservice nära dig