Svensk Dentalservice

Vi har mångårig och ovärderlig erfarenhet av service, reparation och försäljning av dentalutrustningar. Genom åren har vi successivt och mycket noggrant valt våra leverantörer som vi vet håller för dagens och morgondagens krav och behov gällande såväl funktion som ergonomi, design och driftsäkerhet.

Vi är distributörer för Cefla, Heka Dental, Carestream, Bambach, Alpro, Climo, Melag, NSK, D-tec med flera. Vi erbjuder belysningar, förbrukningsprodukter, inredning, vinkelstycken, röntgen, stolar och units.

Regelbunden fortbildning inom teknisk service och produktutbildning samt regelbundna erfarenhetsutbyten
tryggar för en väl fungerande tandläkarpraktik.

Se våra policys