Regelbunden tillsyn

All utrustning mår bäst av regelbunden tillsyn och service. Härigenom förlängs dina utrustningars livstid. Vid dessa tillfällen kan vi även planera för renovering och eventuella nyinvesteringar. Risken för oplanerade avbrott minimeras.

Validering och kontroller

Att klinikens utrustning testas regelbundet är en viktig del av klinikens kvalitetsarbete. Vi på Svensk Dentalservice utför bl.a. validering och upprepad processkontroll av autoklav samt kontroller av röntgenutrustning.

Kontakta Svensk Dentalservice nära dig