Du är i trygga händer

Oavsett om vi har kontakt med varandra gällande service, reparation eller nyinvesteringar ger vi dig alltid råd. Det kan röra sig om utbyte av utrustningsdelar i förebyggande syfte eller rådgivning i det fall du vill investera i ny utrustning.

Vi har mångårig erfarenhet att inreda nya tandläkarpraktiker gällande funktionalitet, hygien och ergonomi.

Även inredningen

Ibland arbetar vi också tillsammans med inredningsarkitekter för att få ytterligare en dimension åt praktikens utseende. För oss är det av yttersta vikt att minimera driftstillestånd varför våra råd grundade på mångårig erfarenhet många gånger faktiskt är ovärderliga.

Grundläggande tankar kring nya inredningar och investeringar är att fokusera på effektivitet och hygien samt bekvämlighet för patienten. Tillsammans får vi din praktik att vara en tandläkarpraktik i tiden!

Kontakta din lokala rådgivare