UPQ-krav från Socialstyrelsen

Enligt socialstyrelsens föreskrifter ska autoklaven genomgå en upprepad prestandakvalificering (UPQ) årligen. För att vara säker på att bedriva god och hygienisk vård bör ni även ta en temperaturkurva på er diskdesinfektor.

Båda kontrollerna föregås av en förebyggande service som tar ca. 2-3 timmar beroende på vilken autoklav/desinfektor ni har.

Kontakta Svensk Dentalservice nära dig