Årligt kontrollprotokoll

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreskriver att röntgenapparaten ska kontrolleras årligen och att ett kontrollprotokoll skall upprättas. Vi utför denna typ av kontroll på alla introrala röntgen och panoramaröntgen. Vi tar även prover på unitens vatten så att det kan skickas in för analys.