Behöver du hjälp?

På Svensk Dentalservice sätter vi driftsäkerhet, ergonomi, hygien och design i fokus. Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet av dentalutrusningar och kan serva de allra flesta som finns på marknaden.

Kontakta Svensk Dentalservice nära dig

Löpande utbildning

Inför beslut att ta in nya leverantörer/utrustningar plockar vi ner dessa i sina allra minsta beståndsdelar för att säkerställa, att vi kan ge optimal service på de utrustningar vi säljer.

Samtliga servicetekniker genomgår fortlöpande utbildning i takt med ny teknik och utrustningar.