iCare+

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand-och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer.

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand-och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument på högst 14 minuter utan att använda sig av värme.

Garanterat rent!
Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara rengörings- och desinficeringsmedlen n.clean och n.cid, som maskinen sprayar utanpå och inuti instrumenten, uppnås en optimal rengöring och desinficering och instrumenten behöver inte autoklaveras efter en vanlig behandling*.

n.clean n.cid

iCare+ den smarta maskinen
iCare+ känner av om vinkelstycket är skadat och om vatten- eller kylkanaler är blockerade. iCare+ övervakar rengöringsprocessen via sensorer samt genererar en logg för varje cykel. Allt för att uppnå ett optimalt resultat.

Fördelar

  • Enkel att använda
  • Ergonomiskt – inga tunga kassetter
  • Ingen värme – svala instrument när cykeln är färdig,
  • ökad livslängd för instrumenten.
  • Snabb – högst 14 minuter
  • Enkel installation
  • Tar liten plats
  • Automatisk processkontroll
  • Spårbarhet

*Gäller ej kirurgi- och endodontivinkelstycken (invasiv användning) som bör packas och steriliseras.

 

Fields marked with a * are required