Kvalitetspolicy

Svensk Dentalservice strävar efter att skapa långsiktiga kundrelationer genom ett gediget kvalitetsarbete där brister och avvikelser minimeras. Detta ska säkerställas genom att medlemmarna använder sig av fastställda rutiner och kontroller samt genom att de följer de riktlinjer och rutiner som finns i Svensk Dentalservice kvalitetsledningshandbok.

Svensk Dentalservice ska ha ett kontinuerligt förbättringsarbete för att vara en organisation som ligger i tiden. Svensk Dentalservice ska alltid kunna erbjuda sina kunder rätt kompetens och investerar i professionell utveckling och kvalificering av sina medlemmar.

Miljöpolicy

Svensk Dentalservice ska ständigt försöka minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten och i valet av produkter. Vi ställer miljökrav på våra produkter och leverantörer. Våra medlemmar ska vara informerade och uppdaterade på de miljökrav som finns och vara medvetna om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har. Vi ska minst följa gällande miljölagstiftning och andra krav från myndigheter.