Allmänt

Apoteket

Sjukvårdsrådgivningen
Kunskapssida om hälsa och sjukvård.

KDM
Socialstyrelsens kunskapscenter för dentala material.

ODIS
Portal för dentalbranschen.

Ronden
Gemensam portal för Sveriges läkarförbund, Läkartidningen och Läkaresällskapet.

Tandvårdsguiden
Information om tandvård.

Tandläkarförbund etc.

Sveriges Tandläkarförbund

Folktandvården

Praktikertjänst

Dentallaboratoriernas Riksförening

Sveriges Tandhygienistförening

Svenska Tandsköterskeförbundet

Privattandläkarföreningen, PT
Intresseorganisationen för tandläkare i privat verksamhet.

Tjänstetandläkarföreningen, TT
Föreningen som företräder folktandvårdens tandläkare.

Myndigheter etc.

Folkhälsoinstitutet

Kemikalieinspektionen

Läkemedelsverket

Landstingsförbundet

Privattjänstemannakartellen PTK

SACO
Sveriges Akademikers Centralorganisation.

SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Socialstyrelsen
Tidsskrifter etc.

Dagens medicin
Tidskrift för sjukvården.

Dagens Samhälle
Kommunernas och landstingens tidning.