Vi erbjuder bara det bästa

Vår affärsidé är att erbjuda tandläkarpraktiker de bästa produkterna på marknaden inom dentalutrustningar. Samt ge effektiv och förebyggande service och snabba reparationer vid akuta behov för att bidra till effektivitet, starkt patientförtroende och lönsamhet.

En nöjd patient = flera patienter

Den dentala miljön är mycket speciell och ställer höga krav på god ergonomi och hygien. Men den är också speciell ur patient-hänseende som inte alla gånger glädjer sig åt sitt besök. En trevlig och välutrustad praktik inger förtroende och skapar trygghet. Detta tillsammans med praktikens professionella behandlingar ger nöjda patienter. En nöjd patient = flera patienter!

Finansieringsmöjligheter