Centrumtandläkarna i Nybro

En Myray X5 installerades i november 2917 hos Centrumtandläkarna i Nybro. Den ersatte deras gamla panoramaröntgen som slutat fungera. De jobbar bland annat med implantatbehandlingar och behövde snabbt få en ny röntgen på plats. Kristian Sjöberg från Svensk Dentalservice installerade och utbildade i handhavande, det fortlöpande jobbet med patienterna påverkades inte nämnvärt.