Bellevue Tandklinik i Malmö

Leg. tandläkare Ragnar Johnsson på Bellevue Tandklinik har haft ett långt samarbete med Kjell Gannby på Svensk Dentalservice. När kliniken byggdes om 2011 var Kjell med som ett viktigt bollplank under hela planeringen och levererade all dental utrustning. Resultatet blev en välfungerande, snygg och välkomnande klinik.
Kliniken har tre behandlingsrum. Två av dem är utrustade med Hekas UnicLine S, det tredje med Heka Unic.Svensk Dentalservice har även levererat Climo skåpinredning, opg-röntgen, intraoral röntgen, utrustning till sterilen, sug och kompressor.